Sanatwork

Kullanım Koşulları

1. TANIMLAR

İşbu Kullanım Koşulları’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Genel Üyelik Sözleşmesi içinde bulunan tanımlar dikkate alınacaktır.

2. KULLANIM KOŞULLARI

www.sanatwork.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.sanatwork.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve "Platform"da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, "Platform"da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

2.1. www.sanatwork.com un sahibi “1918 Sk. Eksper Apt. #21 K.1 D.1 Bayraklı İZMİR” adresinde mukim ÜNİVERMOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ERSİN ERÇİN ŞAHIS ŞİRKETİ’dir (bundan böyle kısaca "SANATWORK" olarak anılacaktır). "Platform"da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, "SANATWORK" tarafından sağlanmaktadır.

2.2."SANATWORK" işbu “Kullanım Koşulları”nı, "Platform"da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "Platform"da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Platform" hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde "Platform"a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "SANATWORK" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "Platform"ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

3. SANATWORK HİZMETLERİ

3.1. "SANATWORK", "Üye"ler tarafından "SANATWORK Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "SANATWORK Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "SANATWORK", "Platform" içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "SANATWORK", "Platform" dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "SANATWORK", "Platform" dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile "Platform" dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "SANATWORK", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. "SANATWORK" "PLATFORM"U KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla "Platform" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların "Platform" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili "SANATWORK"ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. "Platform", "Üye"ler tarafından "SANATWORK Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "SANATWORK", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla "SANATWORK"in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü "SANATWORK"in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı", "Platform" dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "SANATWORK" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4."Kullanıcı"lar "Platform" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SANATWORK"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, "Platform" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "SANATWORK"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait “Kişisel Veri”ler ve/veya “Özel Nitelikli Kişisel Veri”ler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. "SANATWORK", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "SANATWORK" aynı zamanda; "Kullanıcı"nın IP adresi, "Platform"ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, "Kullanıcı"nın giriş yaptığı şehir ve ülke, tarayıcısında tanımlanmış olan dil bilgisi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. "SANATWORK" süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu yurtiçi ve yurtdışı firmalara ve üniversitelere “Kullanıcı” bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak “Kullanıcı” bilgileri işlenebilir.

4.7. "Platform" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "SANATWORK"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "SANATWORK”’ün her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.8. "SANATWORK", “Üye Beyanları” ve “Üye” “İçerik”lerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve "SANATWORK Arayüzü"nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak “Üye Beyanları”na ulaşılmaya çalışılması, “Üye Beyanları”n, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "SANATWORK" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "SANATWORK" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "SANATWORK"’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9."Platform"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Platform"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Platform”a erişim sağlanmaya çalışılması, “Platform” üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer "Kullanıcı"larının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Platform"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "SANATWORK"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; "SANATWORK", “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.10. "Platform"da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan "SANATWORK"ün sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "Platform" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Platform"un (sınırlı olmamak kaydıyla "SANATWORK Veritabanı", "SANATWORK Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "SANATWORK"ün telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "SANATWORK"e ait ve/veya "SANATWORK" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "SANATWORK" hizmetlerini, "SANATWORK" bilgilerini ve "SANATWORK"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SANATWORK"ün hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "SANATWORK" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "SANATWORK"ün telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "SANATWORK" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "SANATWORK"; "SANATWORK" hizmetleri, "SANATWORK" bilgileri, "SANATWORK" telif haklarına tabi çalışmaları, "SANATWORK" ticari markaları, "SANATWORK" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"SANATWORK", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "Platform"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "SANATWORK"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SANATWORK"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "SANATWORK" tarafından "Platform"da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri "Platform"u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.